Privaatsuspoliitika

Veebileht “Hiiubuss” (edaspidi “Veebileht”) isikuandmete vastutav töötleja on Conductor OÜ (registrikood 12274547), Ravila tn 14-1, Tallinn. tel: +372 5097282 ja e-post: info@hiiubuss.ee. Veebilehe aadress on: https://hiiubuss.ee.

Conductor OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Conductor OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Conductor OÜ juhendub oma privaatsuspoliitikas Andmekaitse Inspektsiooni juhendist “Isikuandmete töötleja üldjuhend” ja Eestis kehtivatest õigusaktidest.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Veebipood kogub isikuandmeid tellimiste koostamisel tellimiste täitmiseks. Kliendi isikuandmetena käsitleme kliendi kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, telefoninumber ning meiliaadress.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada kliendi tellimiste täitmine. Veebileht kasutab isikuandmeid ainult kliendi tellimuse täitmise eesmärgil. Kliendi kontot, klientide andmekogu, turunduslikku profileerimist ja teisi eesmärke isikuandmete kasutamiseks ei ole. Pärast kliendi tellimuse täitmist isikuandmete töötlemist ei toimu.

Kliendi poolt sisestatud andmed on raamatupidamiseks vajalikud andmed ning neid säilitatakse raamatupidamisseadusest tulenevalt seitse aastat. Pärast selle ajavahemiku möödumist andmed kustutatakse.

Isikuandmete edastamine

Conductor OÜ edastab isikuandmeid ainul isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks. Conductor OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kaitse

Conductor OÜ rakendab erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Veebilehel sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal maksekeskuse ning pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Conductor OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente veebilehel.

Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@hiiubuss.ee või telefon 5097282.